top of page

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

 • Faaliyetlerimizi Yürürlükte Bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Oluşturmak ve Yaygınlaştırmak

 • Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Güvenli Ekipman ve Uygun Teknolojiler Kullanmak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi için Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli iyileşmesini sağlamak

 • Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve  Etkin Risk değerlendirmeler ile  İş Kazası ve  Meslek Hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalışmalarına Organizasyonun Her Kademesinin ve Paydaşlarının Katılımını Sağlamak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimizin Benimsenmesi İçin Çalışanlarımıza ve Hizmet Aldığımız Tedarikçi Firmaların Çalışanlarına, Ziyaretçilere, Stajyerlere Yönelik Eğitim ve Etkinlikleri Geliştirerek Sürdürmek

 • Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı Hedefini benimseyerek, Gerekli Önlemleri Almak Suretiyle Verimliliğin Artırmak

 • Faaliyet Gösterdiğimiz Her Ülkede İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Diğer Gerekliliklere Uymak
   

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

 • Yürürlükte Bulunan Çevre ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak

 • Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek

 • Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek

 • "Çevreye Saygı" Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere İyi Bir Çevre Bırakmak

 • Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak

 • Çevre Sisteminin Başarıyla Sürdürülmesi İçin Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesini Sağlamak

 • Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek,

 • İşletmemizde Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek

 • "Çevreye Saygı" Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere dost Bir Çevre Bırakmaktır.

Original on Transparent.png
bottom of page