top of page

BEŞİBİYERDE ENTEGRE ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ PAMUK, NARENCİYE ATIKLARI, KANALİZASYON ARITMA ÇAMURLARI VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK ATIKLARININ BERTARAFI, ELEKTRİK, KÖMÜR VE ORGANİK KÖKENLİ EKSTRAKT ÜRETİM TESİSİ

  • PROJE TANIMI:

 

Yukarıdaki tanımlamadan anlaşılacağı üzere bu teknik tanıtım rapor kurulması planlanan "Entegre Atık Geri Dönüşüm Tesisine" ait mevcut şartları, teknolojik kavram ve sistemleri, Tesise ait Teknik Proses kapsamını, Tesis Fizibilite çalışması ön raporlarını, Yatırım Stratejisi ve teknik altyapımız hakkında bilgi vermeye yönelik bir raporlama çalışmasıdır.

 

Bu çalışmanın ön taslak detaylar üzerine Çevresel Etki Ve Değerlendirme Dosyası, Tesis Tanıtım ve Sunum Dosyaları, Yatırım Fizibilite Çalışmaları ve Proses Ön Hazırlık Çalışmalarına temel teşkil etmesi planlanmaktadır.

 

  • HAKKIMIZDA:

 

Bizler Demireken Enerji A.Ş olarak, 2016 yılında kurulmuş olup, kısaca adı halk arasında geri dönüşüm olarak bilinen, bilimsel anlamda oksijensiz ortamda yanma yoluyla (piroliz) hidrokarbonların ayrıştırılarak, ekonomik değeri olan mamulleri açığa çıkarmak amaçlı bir proje geliştirmeye başladık.

2013 yılında başlayan Ar-Ge çalışmamızı tamamen özkaynak kullanarak tamamlayıp adı geçen piroliz reaktörünün patentini aldık. Takibinde 3 ton/gün ürün işleyebilen pilot ünitemizi yine özkaynak kullanarak yaptık testleri başarıyla sonuçlandırıp prosesi tamamladık. Tesisimizin proliz ve kömür üretim kısmı Antalya’daki tesisimizde hazır olup her an çalıştırılabilir vaziyettedir.

Sistemimiz kendi enerji ihtiyacının %95’ini yine kendisi karşılayabilmektedir.

Bu özelliğiyle de diğer geri dönüştürme sistemlerinden daha ekonomik ve daha verimlidir. Dünya üzerindeki benzer proliz tesislerine göre sistem verimimiz 3(üç) kat fazla verimlidir.

Aynı hammaddelerin kullanıldığı diğer dönüşüm sistemlerine (biyolojik gazlaştırma, yakma yoluyla çevirim) oranla avantajı Sistemimizin tamamen Entegre ürün çeşitliliğine sahip olması, daha az işletme alanına ihtiyacı olması ve ek yakıt kullanılmamasından dolayı işletme maliyetlerinin düşük olmasıdır.

Ayrıca dönüşüm verimliliği bahsedilen diğer dönüşüm sistemlerine göre çok daha fazla ortaya çıkan ürün çeşitliliği ve ekonomik değer yüksekliği açısından %100 ENTEGRE bir tesisdir.

Günümüzde kullanmayı planladığımız hammaddelerin bertarafı için gerek merkezi yönetimler, gerek yerel yönetimler, gerekse özel sektör çok ciddi ekonomik bedeller ödemektedir. Bu durumun milli sermayemize ağır bir külfet yüklemesi gerçeği de çok önemli bir konudur.

Devletimiz başlatmış olduğu SIFIR ATIK projesiyle atıkların geri dönüşüm ve kazanımına yeni bir perspektif getirmiştir.

SIFIR ATIK.jpg

BESİBİYERDEYİ BİDE BİZDEN DİNLEYİN

BIOMASS ENERGY

DEMİREKEN A.S. BİR GENIUS GREEN ORTAKLIGIDIR

bottom of page